CELEX:32024R1723: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1723 al Comisiei din 20 iunie 2024 privind autorizarea unui preparat de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 ca aditiv în hrana animalelor erbivore pentru producția de lapte aparținând speciilor de bovine, ovine și caprine (titularul autorizației: International Animal Health Products Pty Ltd, reprezentat de GAB Consulting GmbH)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024R1696: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1696 al Comisiei din 19 iunie 2024 de retragere a aprobării substanței active acibenzolar-S-metil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/389 al Comisiei

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1828: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1828 a Comisiei din 2 iulie 2024 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din produse alimentare și furaje fabricate din porumb modificat genetic MON 810 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1207 a Comisiei [notificată cu numărul C(2024) 4493]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1822: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1822 a Comisiei din 2 iulie 2024 de autorizare a introducerii de piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic DP915635 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2024) 4492]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1826: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1826 a Comisiei din 2 iulie 2024 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic DP23211, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2024) 4491]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D0845: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/845 a Comisiei din 12 martie 2024 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2024-31 iulie 2025 și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/655

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")