CELEX:62024CN0224: Cauza C-224/24, Società Eredi Raimondo Bufarini – II: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 25 martie 2024 – Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali/Ministero dell’Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Jurnalul Ofícial al…

CELEX:32022D0983: Decizia (UE) 2022/983 a Consiliului din 17 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Mondiale a Vămilor în ceea ce privește aprobarea proiectelor de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului Sistemului armonizat

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D1511: Decizia (UE) 2022/1511 a Comisiei din 7 septembrie 2022 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare în vederea combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 [notificată cu numărul C(2022) 6284] (Numai textele în limbile franceză, germană, letonă, neerlandeză, portugheză și slovenă sunt autentice)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D1108: Decizia (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina [notificată cu numărul C(2022) 4469] (Numai textele în limbile cehă, croată, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, irlandeză, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, română, slovacă, slovenă și suedeză sunt autentice)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D1932: Decizia (UE) 2022/1932 a Consiliului din 29 septembrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt UE-CTC instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun în ceea ce privește modificarea convenției respective

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:22022D1641: Decizia nr. 1/2022 a Comitetului mixt UE-CTC înființat prin Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri din 25 august 2022 în ceea ce privește o invitație adresată Ucrainei de a adera la convenția respectivă [2022/1641]

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:22022D2251: Decizia nr. 1/2022 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 19 octombrie 2022 privind o derogare automată de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește derogarea automată acordată prin articolul 44 alineatul (8) pentru conservele de ton și fileul de ton importate în UE [2022/2251]

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023D0375: Decizia (UE) 2023/375 a Comisiei din 16 februarie 2023 privind scutirile de taxe la import și de TVA acordate pentru mărfurile importate în Lituania în 2021 și 2022 pentru a face față crizei migratorii [notificată cu numărul C(2023) 1032] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023D0829: Decizia (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la import, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina [notificată cu numărul C(2023) 2490] (Numai textele în limbile estonă, franceză, germană, letonă, lituaniană, neerlandeză, polonă, română și slovacă sunt autentice)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023R1070: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1070 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului și stocării de informații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023D1810: Decizia (UE) 2023/1810 a Comisiei din 19 septembrie 2023 privind o cerere de cumul extins între Cambodgia și Vietnam, în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în ceea ce privește regulile de origine utilizate în scopul sistemului generalizat de preferințe tarifare în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 pentru anumite materiale sau piese utilizate în producția de biciclete

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023D2898: Decizia (UE) 2023/2898 a Consiliului din 19 decembrie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) cu privire la adoptarea unor note explicative, avize de clasificare și a altor avize privind interpretarea Sistemului armonizat și a unor recomandări pentru a se asigura interpretarea în mod uniform a Sistemului armonizat în temeiul Convenției SA

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023R2742: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2742 al Comisiei din 30 noiembrie 2023 de deschidere, pentru anul 2024, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32024D0775: Decizia (UE) 2024/775 a Comisiei din 4 martie 2024 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la import, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina [notificată cu numărul C(2024) 1333]

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32024D0572: Decizia (UE) 2024/572 a Comisiei din 8 noiembrie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Comunității Europene a Energiei Atomice cu privire la o decizie a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Albania de modificare a regulamentului său de procedură

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32024R1071: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1071 al Comisiei din 12 aprilie 2024 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce privește deciziile referitoare la informațiile obligatorii în domeniul determinării valorii în vamă și de introducere a unui sistem electronic pentru informațiile obligatorii referitoare la origine și la determinarea valorii

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")