CELEX:32024L1640: Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849Text cu relevanță pentru SEE.

Post Content

Read More

EUR-Lex | Libertate, securitate şi justiţie | RO

[#item_date]

Autor

Subscribe
Notify of
0 Comentariu
Feedback-uri în linie
Vedeți toate comentariile
0
Lăsați un comentariux
()
x

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")