CELEX:62024CO0090(01): Ordonanța vicepreședintelui Curții din 11 aprilie 2024.#Vivendi SE împotriva Comisiei Europene.#Recurs – Procedură de măsuri provizorii – Concurență – Concentrări – Piața mijloacelor de informare în masă – Solicitare de informații – Date cu caracter personal – Urgență – Dreptul la respectarea vieții private.#Cauza C-90/24 P(R).

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

OJ:C_202403877: Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 mai 2024 până la 31 mai 2024 (Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului sau al Articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202403878: Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 mai 2024 până la 31 mai 2024 (Deciziile luate în temeiul articolului 34 din Directiva 2001/83/CE, al articolului 38 din Directiva 2001/82/CE sau al Articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:L_202401845: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1845 al Comisiei din 27 iunie 2024 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada și la Statele Unite din listele conținând țările terțe, teritoriile sau zonele acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401716: Recomandarea (UE) 2024/1716 a Comisiei din 19 iunie 2024 de stabilire a orientărilor pentru interpretarea articolelor 5, 6 și 7 din Directiva (UE) 2023/1791 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește consumul de energie în sectorul public, renovarea clădirilor publice și achizițiile publice [notificată cu numărul C(2024) 3744]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401786: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1786 al Comisiei din 27 iunie 2024 privind reînnoirea autorizației unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, pisicilor și câinilor (titularul autorizației: BASF SE) și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 725/2013

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401835: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1835 al Comisiei din 27 iunie 2024 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 și (UE) 2023/2834 în ceea ce privește măsurile tarifare pentru anumite produse agricole originare sau exportate direct sau indirect din Belarus și Rusia și în ceea ce privește ratele de conversie pentru orez

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401762: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1762 a Comisiei din 5 iunie 2024 de modificare a Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase în vederea autorizării anumitor derogări naționale [notificată cu numărul C(2024) 3646]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401781: Regulamentul (UE) 2024/1781 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele sustenabile, de modificare a Directivei (UE) 2020/1828 și a Regulamentului (UE) 2023/1542 și de abrogare a Directivei 2009/125/CEText cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

CELEX:62022CJ0673: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 mai 2024.#CCC împotriva Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) și a Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).#Cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 1 de Sevilla.#Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva (UE) 2019/1158 – Echilibrul dintre viața profesională și viața privată a părinților – Familie monoparentală – Egalitate de tratament cu familiile biparentale – Extinderea concediului de maternitate – Articolul 5 – Concediul pentru creșterea copilului – Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară.#Cauza C-673/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32022D1108: Decizia (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina [notificată cu numărul C(2022) 4469] (Numai textele în limbile cehă, croată, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, irlandeză, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, română, slovacă, slovenă și suedeză sunt autentice)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D0983: Decizia (UE) 2022/983 a Consiliului din 17 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Mondiale a Vămilor în ceea ce privește aprobarea proiectelor de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului Sistemului armonizat

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D1511: Decizia (UE) 2022/1511 a Comisiei din 7 septembrie 2022 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare în vederea combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 [notificată cu numărul C(2022) 6284] (Numai textele în limbile franceză, germană, letonă, neerlandeză, portugheză și slovenă sunt autentice)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32022D1932: Decizia (UE) 2022/1932 a Consiliului din 29 septembrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt UE-CTC instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun în ceea ce privește modificarea convenției respective

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:22022D1641: Decizia nr. 1/2022 a Comitetului mixt UE-CTC înființat prin Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri din 25 august 2022 în ceea ce privește o invitație adresată Ucrainei de a adera la convenția respectivă [2022/1641]

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:22022D2251: Decizia nr. 1/2022 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 19 octombrie 2022 privind o derogare automată de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește derogarea automată acordată prin articolul 44 alineatul (8) pentru conservele de ton și fileul de ton importate în UE [2022/2251]

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

CELEX:32023D0375: Decizia (UE) 2023/375 a Comisiei din 16 februarie 2023 privind scutirile de taxe la import și de TVA acordate pentru mărfurile importate în Lituania în 2021 și 2022 pentru a face față crizei migratorii [notificată cu numărul C(2023) 1032] (Numai textul în limba lituaniană este autentic)

Redactia Lex24 Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")