CELEX:62021CJ0554: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 iulie 2024.#Financijska agencija și UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB împotriva HANN-INVEST d.o.o. și MINERAL-SEKULINE d.o.o.#Cereri de decizie preliminară formulate de Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.#Trimitere preliminară – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Independența judecătorilor – Instanță constituită în prealabil prin lege – Proces echitabil – Serviciu de înregistrare a hotărârilor judecătorești – Reglementare națională care prevede desemnarea unui judecător însărcinat cu înregistrarea, în cadrul instanțelor de al doilea grad de jurisdicție, care are în practică puterea de a suspenda pronunțarea unei hotărâri, de a da instrucțiuni completelor de judecată și de a solicita convocarea unei ședințe de secție – Reglementare națională care prevede puterea, pentru ședințele unei secții sau ale tuturor judecătorilor unei instanțe, de a emite «poziții juridice» obligatorii, inclusiv pentru cauzele în care s‑a deliberat deja.#Cauzele conexate C-554/21, C-622/21 și C-727/21.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62013TJ0700: Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 8 mai 2024.#Caixabank SA și alții împotriva Comisiei Europene.#Cauzele conexate T-700/13-T-705/13, T-2/14, T-6/14, T-10/14, T-16/14, T-18/14 și T-24/14 și cauzele conexate T-465/14, T-467/14, T-469/14, T-471/14-T-474/14, T-476/14-T-478/14, T-482/14, T-483/14 și T-491/14.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")