OJ:C_202404067: Aviz Comitetul Economic și Social European – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind mobilitatea competențelor și a talentelor [COM(2023) 715 final] – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a rezervei de talente la nivelul UE [COM(2023) 716 final – 2023/0404 (COD)] – Propunere de recomandare a Consiliului – Europa în mișcare – oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți [COM(2023) 719 final] – Recomandarea Comisiei privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe [C(2023) 7700 final]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404063: Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/2115 și (UE) 2021/2116 în ceea ce privește standardele privind bunele condiții agricole și de mediu, schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, modificările planurilor strategice PAC, revizuirea planurilor strategice PAC și derogările de la controale și sancțiuni [COM(2024) 139 final – 2024/0073]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404064: Avizul Comitetul Economic și Social European – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/44/CE privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității [COM(2024)33 final – COM(2024)59 final – 2024/0011 (COD)]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404493: Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate din sectorul vitivinicol, în temeiul articolului 97 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404056: Avizul Comitetului Economic și Social European (a) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Piața unică la 30 de ani [COM(2023) 162 final] (b) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Competitivitatea pe termen lung a UE: perspectiva după 2030 [COM(2023) 168 final]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404059: Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de directivă a Consiliului privind Întreprinderile din Europa: cadru de impozitare a profitului (BEFIT) [COM(2023) 532 final – 2023/0321 (CNS)] – Propunere de directivă a Consiliului privind stabilirea prețurilor de transfer [COM(2023) 529 final – 2023/0322 (CNS)]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404492: Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate din sectorul produselor agricole și alimentare, menționată la articolul 6b alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404058: Avizul Comitetului Economic și Social European – Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/2302 pentru o protecție mai eficace a călătorilor și pentru simplificarea și clarificarea anumitor aspecte ale directivei [COM(2023) 905 final – 2023/0435 (COD)]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404061: Avizul Comitetului Economic și Social European – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind apărarea democrației [COM(2023) 630 final] – Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) 2018/1724 în ceea ce privește anumite cerințe prevăzute în Directiva (UE) XXXX/XXXX [COM(2023) 636 final] – Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor cerințe armonizate pe piața internă privind transparența reprezentării intereselor desfășurate în numele țărilor terțe și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 [COM(2023) 637 final]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404057: Avizul Comitetului Economic și Social European privind – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raportul de analiză prospectivă strategică pentru 2023 – – Sustenabilitatea și bunăstarea oamenilor, în centrul autonomiei strategice deschise a Europei (COM(2023) 376 final)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202404062: Avizul Comitetului Economic și Social European – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – – Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă (COM(2023) 558 final)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

OJ:C_202490045: Rectificare la anunțul de modificare a anunțului de concurs general – EPSO/AD/411/23 – Administratori (AD 7) în următoarele domenii: 1. Inspectori responsabili cu controlul garanțiilor nucleare 2. Responsabili cu strategia politică în domeniul energiei nucleare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C, C/2024/2265, 22 martie 2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 6…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")