OJ:L_202490416

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490413:           Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2024/1268 der Kommission vom 6. Mai 2024 zur Ausweitung der mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/433 eingeführten endgültigen Ausgleichszölle auf die Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl mit Ursprung in Indonesien auf aus Taiwan, der Türkei und Vietnam versandte Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, gleich ob als Ursprungserzeugnisse Taiwans, der Türkei oder Vietnams angemeldet oder nicht (Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1268, 7. Mai 2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202401895: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1895 al Comisiei din 11 iulie 2024 de aprobare a unei modificări a unei mențiuni tradiționale din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 115 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Añejo)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401888: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1888 a Comisiei din 10 iulie 2024 privind proiectul transfrontalier Sena-Scheldt din cadrul coridoarelor Marea Nordului-Marea Mediterană și Atlantic ale rețelei centrale și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1118 [notificată cu numărul C(2024) 4754]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401689: Regulamentul (UE) 2024/1689 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 300/2008, (UE) nr. 167/2013, (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 și (UE) 2019/2144 și a Directivelor 2014/90/UE, (UE) 2016/797 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind inteligența artificială)Text cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202490415

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490412:           Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2024/1267 der Kommission vom 6. Mai 2024 zur Ausweitung des mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2012 eingeführten endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl mit Ursprung in Indonesien auf aus Taiwan und Vietnam versandte Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, gleich ob als Ursprungserzeugnisse Taiwans oder Vietnams angemeldet oder nicht, und zur Einstellung der Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der genannten Verordnung eingeführten Antidumpingmaßnahmen durch aus der Türkei versandte Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, gleich ob als Ursprungserzeugnisse der Türkei angemeldet oder nicht (Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1267, 7. Mai 2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202401898: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1898 al Comisiei din 11 iulie 2024 de aprobare a unei modificări a unei mențiuni tradiționale din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 115 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Amontillado)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401897: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1897 al Comisiei din 11 iulie 2024 de aprobare a unei modificări a unei mențiuni tradiționale din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 115 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Fino)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401940: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1940 al Comisiei din 11 iulie 2024 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/1040 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401882: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1882 a Comisiei din 10 iulie 2024 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/224 a Comisiei de stabilire a specificațiilor tehnice și operaționale care permit serviciului comercial oferit de sistemul constituit în cadrul programului Galileo să răspundă funcțiunii vizate la articolul 2 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește furnizarea gratuită a unui serviciu de autentificare a semnalelor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401950: Decizia (UE) 2024/1950 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește adoptarea unei decizii de adăugare a unui act al Uniunii recent adoptat în anexa 2 la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401886: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1886 al Comisiei din 10 iulie 2024 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul formării inițiale și continue a agenților de control pentru analiza datelor înregistrate și pentru verificarea tahografelor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202490410: Rectificare la Decizia (PESC) 2024/1605 a Consiliului din 31 mai 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/1532 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii (JO L, 2024/1605, 31.5.2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401899: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1899 al Comisiei din 4 iulie 2024 de acordare a protecției în Uniune denumirii de origine تين دجبة / Figues de Djebba, înregistrată în Registrul internațional al denumirilor de origine și al indicațiilor geografice în temeiul Actului de la Geneva

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202490388: Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1604 al Consiliului din 31 mai 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1529 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru grupuri și entități armate din Orientul Mijlociu și din regiunea Mării Roșii (JO L, 2024/1604, 31.5.2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401884: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1884 a Comisiei din 10 iulie 2024 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/2126 a Comisiei în ceea ce privește cantitățile totale de certificate EU ETS anulate care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității anumitor state membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842 al Paramentului European și al Consiliului

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401944: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1944 a Comisiei din 5 iulie 2024 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/450 în ceea ce privește publicarea referințelor documentelor de evaluare europene pentru placă termoizolantă din silice microporoasă și elemente din spumă poliuretanică rigidă pentru fixarea accesoriilor pe pereții exteriori și alte produse pentru construcții

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401953: Decizia (UE) 2024/1953 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește adoptarea unei decizii de adăugare a unui act al Uniunii recent adoptat în anexa 2 la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401954: Decizia (UE) 2024/1954 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 1/2023 a Comitetului mixt din 24 martie 2023 de stabilire a măsurilor referitoare la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401948: Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/1948 a Comisiei din 9 iulie 2024 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2447 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2024) 4955]

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401885: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1885 al Comisiei din 9 iulie 2024 de anulare a autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide Lyso IPA Surface Disinfection în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/978 al Comisiei

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401849: Regulamentul (UE) 2024/1849 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/852 privind mercurul în ceea ce privește amalgamul dentar și alte produse cu adaos de mercur care fac obiectul unor restricții de export, de import și de fabricațieText cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401883: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1883 al Comisiei din 9 iulie 2024 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date și termenele de transmitere a metadatelor și a rapoartelor de calitate pentru subiectul Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și comerțul electronic pentru anul de referință 2025, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202490402

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490404

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490406

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490397: Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1778 al Consiliului din 24 iunie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/796 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre (JO L, 2024/1778, 24.6.2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202401860: Regulamentul (UE) 2024/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește introducerea treptată a Eudamed, obligația de informare în cazul întreruperii sau al încetării furnizării și dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitroText cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

OJ:L_202490403

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202490405

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Acest document nu există în…

OJ:L_202401874: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1874 al Comisiei din 8 iulie 2024 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri și certificarea oficială privind astfel de certificate

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More 5…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")