Contribuțiile sociale (drepturi de autor)

Dacă este și salariat sau pensionar, autorul NU are obligația de a plăti contribuții sociale pentru veniturile din drepturi de autor.

CONTRIBUŢIILE SOCIALE pentru anul 2024 sunt datorate de autorii care realizează, cumulat, din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), venituri totale peste un anumit plafon anual, baza de calcul fiind diferită în funcție de situație, după cum urmează:  

În toate situațiile de mai jos, plafonul se referă la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară 40%) și se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie.

CAS – contribuția socială (pentru pensie): 

  • Dacă veniturile anuale se situează sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, NU se datorează CAS;
  • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 12 și 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CAS 25% aplicat la o bază de calcul egală cu 12 salarii minime brute pe țară, 
  • Dacă veniturile anuale sunt egale cu cel puțin 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CAS 25% aplicat la o bază de calcul egală cu 24 salarii minime brute pe țară  

Legea nu reglementează un nivel maxim al contribuțiilor pentru pensie. Astfel, dacă doresc să beneficieze de o pensie mai mare la retragerea din activitate, autorii pot opta să achite CAS 25% la o bază de calcul oricât de mare peste nivelul minim prevăzut în fiecare din situațiile de mai sus.

CASS – contribuția socială de sănătate

  • Dacă veniturile anuale se situează sub plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, NU se datorează CASS;
  • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 6 și 12 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară;
  • Dacă veniturile anuale sunt cuprinse între cel puțin 12 și 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 12 salarii minime brute pe țară;
  • Dacă veniturile anuale sunt cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară, se datorează CASS 10% aplicat la o bază de calcul egală cu 24 salarii minime brute pe țară.  

ASIGURARE VOLUNTARĂ: Dacă nu obțin venituri anuale egale cu cel puțin 6 salarii minime brute pe țară, dar vor să beneficieze de asigurare medicală, autorii se pot asigura voluntar, achitând CASS 10% din plafonul de 6 salarii minime brute pe țară. În acest sens, vor completa pe Declarația unică suma aferentă, în capitolul II, Subsecțiunea II.2.2 [Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) estimată], rubrica B (Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS).

CONCEDIU MEDICAL / DE MATERNITATE: Cei care nu sunt și salariați sau pensionari pot beneficia de concediu în cazul întreruperii activității din motive medicale dacă în prealabil au încheiat un contract facultativ de asigurare (v. model) cu Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțin și au cotizat timp de minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii în care solicită concediul. 

CONTRIBUȚIILE SOCIALE SE REȚIN LA SURSĂ NUMAI ÎN DOUĂ SITUAȚII:

  1. dacă autorul obține de la o singură editură un venit net (venit brut minus cota forfetară) pentru anul curent cel puțin egal cu plafonul prevăzut. În acest caz, în contract se va face mențiunea expresă că societatea/editura respectivă va calcula și achita la bugetul de stat și contribuțiile sociale (pe lângă impozit) prin reținere la sursă. 
  2. dacă autorul obține venituri de la mai multe societati/edituri, iar venitul net (venit brut minus cota forfetară) de la cel puțin o societate/editură este egal sau mai mare decât plafonul prevăzut. În acest caz, autorul va desemna (menționând ca atare în contract) societatea/editura de la care va obține venituri cel puțin egale cu plafonul și care va avea obligația să calculeze și să achite la bugetul de stat și contribuțiile sociale (pe lângă impozit) prin reținere la sursă. 

În cazurile în care contribuția socială pentru pensie se reține la sursă, autorul poate opta pentru o bază de calcul mai mare decât plafonul prevăzut, în contractul cu editura menționându-se suma respectivă (venitul la care se va aplica procentul CAS 25%). 

Dacă obține venituri de la mai multe edituri, iar veniturile estimate din fiecare sursă sunt sub plafonul prevăzut pentru anul în curs, și numai cumulate depășesc plafonul pentru care se datorează contribuția, autorul are obligația să depună Declarația unică

În cazul în care autorul a depus Declarația unică în care a estimat că va realiza în cursul anului venituri de la mai multe edituri, veniturile din fiecare sursă fiind sub plafon, dar cumulate depășind plafonul, și totuși în cursul anului încheie un contract a cărui valoare este cel puțin egală cu plafonul prevăzut, nu se aplică reținerea la sursă a contribuțiilor, iar autorul va depune Declarația rectificativă în anul următor pentru veniturile reale obținute în anul în curs.  

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")