CELEX:32024D1953: Decizia (UE) 2024/1953 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește adoptarea unei decizii de adăugare a unui act al Uniunii recent adoptat în anexa 2 la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1954: Decizia (UE) 2024/1954 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 1/2023 a Comitetului mixt din 24 martie 2023 de stabilire a măsurilor referitoare la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1950: Decizia (UE) 2024/1950 a Consiliului din 13 mai 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește adoptarea unei decizii de adăugare a unui act al Uniunii recent adoptat în anexa 2 la Cadrul Windsor

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1908: Decizia (PESC) 2024/1908 a Comitetului politic și de securitate din 4 iulie 2024 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2023/615 (EUTM Somalia/2/2024)

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1844: Decizia (UE) 2024/1844 a Consiliului din 25 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a Protocolului 37, care cuprinde lista prevăzută la articolul 101, la Acordul privind SEE (Consolidarea rolului EMA în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora)Text cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1854: Decizia (UE) 2024/1854 a Consiliului din 21 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt UE-OACI cu privire la Decizia privind adoptarea unei „anexe IV referitoare la consolidarea capacităților, asistența tehnică și sprijinul pentru punerea în aplicare” la Memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Organizația Aviației Civile Internaționale de instituire a unui cadru de cooperare consolidată

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1814: Decizia (UE) 2024/1814 a Consiliului din 21 iunie 2024 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la decizia participanților la Acordul privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială privind modificarea Înțelegerii sectoriale privind creditele la export pentru schimbările climatice, cuprinsă în anexa I la respectivul acord

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1846: Decizia (UE) 2024/1846 a Consiliului din 25 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE referitoare la modificarea Protocolului 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți și a Protocolului 37, care cuprinde lista prevăzută la articolul 101, la Acordul privind SEE (Amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate)Text cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1859: Decizia (UE) 2024/1859 a Consiliului din 25 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE în ceea ce privește o modificare a Protocolului 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți, anexat la Acordul privind SEE (Eurofound)Text cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1858: Decizia (UE) 2024/1858 a Consiliului din 25 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt al SEE în ceea ce privește o modificare a Protocolului 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți, anexat la Acordul privind SEE (Linia bugetară 07 20 03 01 – Asigurări sociale)Text cu relevanță pentru SEE.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1876: Decizia (UE) 2024/1876 a Consiliului din 20 iunie 2024 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina privind transportul rutier de mărfuri din 29 iunie 2022

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024R1827: Regulamentul (UE) 2024/1827 al Comisiei din 1 iulie 2024 privind introducerea și gestionarea contingentului tarifar pentru ouă care decurge din Regulamentul (UE) 2024/1392 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniune și Ucraina

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024R1825: Regulamentul (UE) 2024/1825 al Comisiei din 1 iulie 2024 privind introducerea și gestionarea unui contingent tarifar pentru zahăr care decurge din Regulamentul (UE) 2024/1392 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniune și Ucraina

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:32024D1811: Decizia (UE) 2024/1811 a Consiliului din 20 iunie 2024 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului membrilor Consiliului Oleicol Internațional (IOC) în ceea ce privește două metode de analiză și standardul comercial IOC pentru uleiurile de măsline și uleiurile din resturi de măsline

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")