ICCJ : Recursuri in Interesul Legii

Drept civil

RIL : Decizia nr. 9/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019

Considerente: […] 82. Indemnizaţiile de 10.000 lei/lună pentru medicii veterinari au fost prevăzute începând cu data de 16.12.2019, când a intrat în vigoare Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 83. Astfel, potrivit […]

Drept procesual civil

RIL : Decizia nr. 6/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 651 alin. (1) din CPC

Soluția: Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că: Considerente: […] 58. În dezlegarea problemei de drept ce a determinat jurisprudenţa divergentă a instanţelor judecătoreşti sunt relevante o serie de considerente decizorii ce au fundamentat dezlegarea cu caracter

Drept procesual civil

RIL : Decizia nr. 4/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 şi 136 din CPC

Soluția: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, stabileşte că: Considerente: […] 98. Pentru a se răspunde întrebării ce face obiectul sesizării se impune a fi observată jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, potrivit căreia,

Drept administrativ Drept procesual penal

RIL : Decizia nr. 3/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 56 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 şi a art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

Soluția: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi şi, în consecinţă, stabileşte că: Considerente: […] 76. Potrivit art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, judecătorul de supraveghere

Dreptul muncii si asigurari sociale

RIL : Decizia nr. 2/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021

Soluția: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că: Considerente: […] 66. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 562 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 [în sensul de a se stabili dacă acestea recunosc sau nu o reducere ope legis a vârstei standard de

Drept civil Drept procesual civil

RIL : Decizia nr. 1/2023 ICCJ. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil şi ale art. 94 pct. 1 lit. h) şi k) şi art. 95 pct. 1 din CPC

Soluția: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că: Considerente: […] 52. (…) problema de drept ce constituie obiectul sesizării vizează stabilirea competenţei materiale a instanţei în ce priveşte acţiunile având ca obiect cereri în constatarea caracterului ilicit al faptei care aduce atingere